WELKOM  |  VRIJWILLIGERS  |  ACTIVITEITEN  |  CONTACT  |  ACTUEEL

 
 

Personen van 21 jaar en ouder kunnen lid worden van de vereniging Seniores Priores.
De contributie is symbolisch laag:  € 5,00 per jaar.

Van leden word gevraagd, indien mogelijk, zich beschikbaar te stellen als vrijwilliger.

Eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden.
Jaarverslagen van het secretariaat, alle vrijwilligersdiensten en financiën worden behandeld en nieuwe bestuursleden kunnen worden gekozen.

Donaties zijn altijd welkom op het IBAN nr:
NL20 RABO 0302 4286 23 ten name van Seniores Priores Westwoud.

 

Lidmaatschap, contributie en donaties