WELKOM  |  VRIJWILLIGERS  |  ACTIVITEITEN  |  CONTACT  |  ACTUEEL

 
 

Secretaris vereniging:
Henk Rood, telefoon 0228-562836
e-mail: marijkegroot@gmail.com

Coördinator centrumbezetting:
Marijke Groot, telefoon 0228-562719

Coördinatie onderlinge dienstverlening, klusjes in huis of tuin:
Henny van Diepen, telefoon 0228-561972

Coördinatoren Activiteitencommissie:
Sipke de Vries, telefoon 0228-562574
Dick Gasman, telefoon 0228-562027

Coördinatoren kookgroep:
Maja Wijnker, telefoon 06-37298885

 

Contact