WELKOM  |  VRIJWILLIGERS  |  ACTIVITEITEN  |  CONTACT  |  ACTUEEL

 
 

Seniores Priores kent een stichtingsbestuur en een verenigingsbestuur. De bestuurders oefenen hun functies kosteloos uit.

Het stichtingsbestuur
faciliteert het onderkomen.

Voorzitter
Gerard Erkamp
telefoon 0228-562782

secretaris
Jos Koppes
telefoon 0228-563482
e-mail: jam.koppes@kpnmail.nl

penningmeester
Ans Entius
telefoon 06-54651350

bestuurslid
Piet Braas
telefoon 0228-561096

Het verenigingsbestuur verricht alle financiële, administratieve en organisatorische taken om de vereniging draaiende te houden.

Het bestuur onderhoudt contact met de leden.
Het bestuur draagt er zorg voor dat het seniorencentrum, de winkel en de bus bezet zijn door vrijwilligers.
Het bestuur coördineert de activiteiten en beheert de winkel.
Het bestuur helpt nieuwe activiteiten in het seniorencentrum mogelijk te maken.

Voorzitter
Sipke de Vries
telefoon 0228-562574

Secretaris
Marijke Groot-de Vries
telefoon 0228-562719
e-mail: info@seniorespriores.nl

Notulist
Tineke Molenaar
telefoon 0228-562832

Penningmeester
Martha Huisman-Deken
telefoon 0228-562874

Bestuurslid
Rik Zilver
telefoon 0228-562876

Bestuursleden van de vereniging hebben een zittingstermijn van 3 jaar, te verlengen met maximaal nog een termijn van drie jaar.

 

Bestuur