WELKOM  |  VRIJWILLIGERS  |  ACTIVITEITEN  |  CONTACT  |  ACTUEEL

 
 

ACTIVITEITENPLAN


Bestuursvergadering

10 x per jaar

Vertegenwoordiging in stichting

6 x per jaar

Vertegenwoordiging in Seniorenraad

8 x per jaar

Ledenvergadering

1 x per jaar

Bijeenkomsten met vrijwilligers

1 x per jaar

Vrijwilligersmiddag

1 x per jaar

Uitgave Informatiebulletin

1 x per jaar

Biljarten

maandag, dinsdag en vrijdag wekelijks van sept.t/m april

Koken

elke woensdagmiddag het hele jaar rond

Dakonderhoud

om de drie weken volgens schema

Schoonmaken centrum

om de twee weken

Kaarten maken

tweewekelijks van september t/m april

Koersbal

donderdag wekelijks van september t/m april

Klaverjassen

donderdag tweewekelijks van september t/m april

Klaverjasdrives

3 x per jaar

Koningsdag

1 x per jaar

Zondagmiddagopenstelling

1 x per maand van oktober t/m maart

Kerstviering voor ouderen

1 x per jaar mede-organiseren

Rabo-fietssponsortocht

1 x per jaar