WELKOM  |  VRIJWILLIGERS  |  ACTIVITEITEN  |  CONTACT  |  ACTUEEL

 
 

Secretaris vereniging:
Marijke Groot, telefoon 0228-562719
e-mail: marijkegroot@gmail.com

Secretaris stichting:
Jos Koppes telefoon 0228-563482
email: jam.koppes@kpnmail.nl

Coördinatoren winkel:
Yolande de Boer , telefoon 06-21862936
Dick Gasman, telefoon 0228-562027
Marijke Groot, telefoon 0228-562719
Joop Brouwer, telefoon 0228-562671

Coördinator busvervoer:
Rik Zilver, telefoon 0228-562876

Coördinator winkel- en centrumbezetting:
Rik Zilver, telefoon 0228-562876

Coördinatie onderlinge dienstverlening, klusjes in huis of tuin:
Aafje Ruiter, telefoon 0228-563191
Henny van Diepen, telefoon 0228-561972

Coördinatoren Activiteitencommissie:
Sipke de Vries, telefoon 0228-562574
Dick Gasman, telefoon 0228-562027

Coördinatoren kookgroep:
Ann Brouwer, telefoon 0228-562671

Coördinator winkelcomputer:
Ron Doffer

 

Contact